"AKADEMIA SENIORA" to szeroki program obejmujący cztery główne bloki tematyczne, które realizowane będą równolegle.

I. DIETA JAK LEKARSTWO – cykl warsztatów, spotkań i wykładów dotyczących zdrowia seniora, które będą realizowały potrzebę uczenia się przez całe życie ale też będą pretekstem do wyjścia z domu i spotkania z innymi ludźmi.
W ramach tego cyklu odbędą sie będą:
1. Wykłady ogólne na temat schorzeń dietozależnych takich jak np.: cukrzyca, choroby układu krążenia, alergie, osteoporoza, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby
jelit i układu moczowego, zaburzenia metaboliczne.
Wiele osób nie jest świadomych swoich schorzeń lub nie łączy obserwowanych objawów ze wczesnymi etapami groźnych chorób. Wykłady pogłębią ich wiedzę, będą
okazją do konsultacji z zaproszonymi lekarzami, psychologiem czy dietetykiem.
Odbędzie się:
- 7 wykładów (raz w miesiącu, od marca do grudnia 2018 r., z wyłączeniem wakacji); każdy wykład dla ok. 150 osób, wstęp wolny.
2. Warsztaty kulinarne (rekomendowane miejsce ich przeprowadzenia to Centrum Kształcenia Praktycznego), służące poznaniu technik i sposobów przyrządzania
smacznych i zdrowych potraw. łączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej; poznawanie przypraw i ziół oraz nabywanie umiejętności wykorzystania ich na co dzień;
zasady kuchni molekularnej; zasady łączenia poszczególnych składników pokarmowych; porady dietetyka; diety w praktyce.
- cykl 6 warsztatów (raz w miesiącu, od lutego do grudnia 2018 r.z wyłączeniem wakacji);
- zajęcia będą prowadzone w grupach 12- osobowych, przez trzech trenerów jednocześnie; każdy uczestnik będzie miał swoje stanowisko pracy, otrzyma potrzebne
produkty do przygotowania potraw; na zakończenie prezentacja posiłków połączona z degustacją.

II. WARSZTATY GRUPOWE Z PSYCHOTERAPEUTĄ, prowadzone będą raz w miesiącu (od marca do grudnia 2018 r., z wyłączeniem wakacji), po dwie godziny w grupach 10-osobowych. Podczas warsztatów poruszane będą następujące zagadnienia: skuteczna komunikacja interpersonalna, stres, lęk- sposoby radzenia sobie z nimi, "zmiany w nas i wokół nas” – jak sobie z nimi radzić?, asertywność. moje słabe i mocne strony, przemoc- rodzaje, mechanizmy, skutki, „Twórcze myślenie”. Zagadnienia realizowane będą w różnych formach: dyskusje, ćwiczenia w parach i grupach. W trakcie warsztatów wykorzystywane bedą elementy psychoedukacji i socjoterapii. Forma poszczegól-nych ćwiczeń dostosowana bedzie do potrzeb i zainteresowań uczestników.

III. SENIOR W INTERNECIE - cztery cykle warsztatów komputerowych, w stopniu dostosowanym do umiejętności uczestników, po 32 godzin każdy. Zajęcia prowadzone będą w małych grupach do 6 osób. W czasie zajęć omawiane będą następujące zagadnienia: praktyczne wykorzystanie Internetu w obsłudze banków, dokonywaniu zakupów, rejestracji medycznej, posługiwanie się pendrivem, kopiowanie zdjęć, wykorzystanie poczty elektronicznej w komunikacji społecznej, wyszukiwanie informacji lokalnych.

IV. SPOTKANIA MUZYCZNE - głównym celem spotkań jest aktywizacja twórcza i kulturalna osób starszych. Projektem będzie objęta ok. 50 -osobowa grupa seniorów. W Klubie Czarnego Krążka w Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędą się 4 spotkania. Poszerzą one wiedzę muzyczną seniorów z wybranych stylów i gatunków muzycznych. Korzystając z obecności młodych wykonawców, uczestników Festiwalu Cz. Niemena, uczestnikom przybliżona również twórczość artysty. Zostanie również zaprezen-towany dorobek artystyczny młodych wokalistów ze Słupska.
Uzasadnienie
"AKADEMIA SENIORA" to program dedykowany grupie osób określanych mianem „seniorów” czyli osób w wieku powyżej 60 roku życia. Wpisuje się on w Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020: " Celem polityki senioralnej w Polsce będzie wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych".
Program "AKADEMII SENIORA" zbudowany został w oparciu o wyniki przeprowadzonej ankiety badawczej (na grupie 300 osób, w przedziale wieku 60-88 lat, mieszkańców Słupska), w której zapytano o to, w jakich przedsięwzięciach pragną oni wziąć udział. Zdecydowana większość ankietowanych jest zainteresowana spotkaniami dotyczącymi zdrowia (zdrowego trybu życia, zdrowia psychicznego oraz odpowiedniej diety), spotkaniami z lekarzami, a także warsztatami z psychoterapeutami. Akcentowano potrzebę pomocy w układaniu wzajemnych, pozytywnych relacji z dorosłymi dziećmi, wnukami oraz sprawnym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Respondenci byli również zainteresowani poszerzeniem praktycznych umiejętności w posługiwaniu się komputerem, laptopem, smartfonem i nowoczesnym telefonem, korzystaniem z Internetu w celu zdobywania przydatnych w życiu codziennym informacji. Kolejną, zgłaszaną potrzebą było stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze . Na ogromną potrzebę w omawianym zakresie wskazują też pracownicy instytucji zajmujących się seniorami np. Wydziału Zdrowia i Kultury UM, Miejskiej Biblioteki Publicznej. Świadczy o tym również długa lista osób oczekujących na przyjęcie do Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Głównym celem "AKADEMII SENIORA" jest aktywizacja seniorów poprzez stworzenie im możliwości uczenia się przez całe życie, wzmacnianie poczucia własnej wartości i skuteczności w codziennych sytuacjach życiowych;podniesienie kompetencji społecznych istotnych w utrzymywaniu prawidłowych relacji z innymi ludźmi;poznawanie innych osób, wzajemne wspieranie się m.in. poprzez bycie w grupie osób w podobnej sytuacji życiowej.

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates