Wstępowanie do SUTW 

 
Chętnych do wstąpienia w poczet słuchaczy SUTW informujemy:
 
 
Przyjęcie nowych słuchaczy odbywa się na podstawie Statutu SUTW
§ 8
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna. Osoba prawna może być członkiem wspierającym lub honorowym Stowarzyszenia

 
§ 9
1.Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna w wieku emerytalnym po złożeniu deklaracji o przyjęcie w poczet członków.

2.Przyjęcia nowych członków dokonuje uchwałą Zarząd.

 

Deklarację członkowską można otrzymać w biurze SUTW przy ul. Arciszewskiego 22A DS-3.

Podczas wakacji biuro będzie czynne środy od godz. 10:00 do 12:00

Deklarację członkowską można pobrać w formacie PDF.

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates