Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest stowarzyszeniem rejestrowym. Nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zadania statutowe organizacja nasza finansuje ze składek członkowskich, darowizn oraz dotacji.
Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od donatora/sponsora, na konkretny cel zgodny z jej statutem. Gdy ubiegamy się o dotację potocznie mówimy, że piszemy projekt na realizację jakiegoś działania. Naszym głównym donatorem jest administracja samorządowa – Miasto Słupsk i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego a także Unia Europejska (poprzez instytucje wdrażające) i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zarząd SUTW sporządza sprawozdanie finansowe i merytoryczne za każdy rok obrachunkowy, opiniuje je Komisja Rewizyjna, a następnie zatwierdza Walne Zebranie Członków, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.


Sprawozdania za rok: 2020 | 2021 | 2022

 • 0900
 • 0964
 • 0849
 • 0732
 • 188
 • 135
 • 1008
 • 092
 • 237
 • 0163
 • 050
 • 087
 • 0686
 • 155
 • 118
 • 170
 • 0092
 • 0831
 • 216
 • 126
 • 0104
 • 137
 • 0286
 • 0027
 • 012
 • 0950
 • 009
 • 1031
 • 011
 • 0012
 • 0020
 • 0098
 • 035
 • 0718
 • 176
 • 008
 • 031
 • 0097
 • 212
 • 0305
 • 018
 • 121
BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates