Wydarzenia

Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2023/24

W poniedziałek 09.10.2023 rok Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku uroczyście rozpoczął Nowy Rok Akademicki 2023/24
Uroczystą inaugurację zaszczyli:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka – Prezydentka Miasta Słupsk.
Pani Danuta Gierczyńska – prof. dr hab., Prorektor ds. Studentów UP.
Pani Beata Macedońska – Dyrektorka Wydziały Współpracy, Kultury i Promocji.
Pani Beata Pawlicka – Dyrektorkę Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM.
Pana Stanisław Brzozowskiego – Przewodniczący Słupskiej Rady Seniorów
Pan Jakuba Gajda – Przewodniczącego Rady Młodzieży
Pani Czesława Markiewicz – Prezeska Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Redzikowie.
Pani Elżbieta Rosiak – Prezeska – Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kępicach.
Red. Marcin Turalski z Polskiego Radia Koszalin

Czytaj więcej...

Uroczystość otwarcia Ronda im. Urszuli Wyrwy

We wtorek, 12 września, uroczyście otwarto Rondo im. Urszuli Wyrwy, wieloletniej prezes Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Władz Miasta z Panią Prezydent Krystyną Danilecką - Wojewódzką, Uniwersytet Pomorski reprezentował Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. Marek Łukasik, prof UP. Udział wzięła Rodzina Urszuli Wyrwy i licznie przybyli na uroczystość studenci Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członkinie Stowarzyszenia "Amazonka".

Czytaj więcej...

Wykład mec. Danuty Wawrowskiej

Wykład mec. Danuty Wawrowskiej pt. Prawa obywatelskie a Konstytucja wygłoszony dnia 12.06.23 r. podczas zakończenia roku akademickiego SUTW.
Prawa i wolności obywatelskie zawarte są w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Wolności obywatelskie to wolności, które chronią jednostkę przed państwem. Wolności obywatelskie stanowią ograniczenia władzy państwowej tak, aby nie mogła ona naruszyć godności ludzkiej oraz ingerować w życie obywateli. Istnienie wolności obywatelskich w państwie stanowi często jeden z wyznaczników odróżnienia państw demokratycznych od autorytarnych. Do wolności obywatelskich możemy zaliczyć: nietykalność osobistą, nienaruszalność własności, mienia i korespondencji, wolność sumienia, wyznania, słowa, druku i zgromadzeń, prawo do sprawiedliwego procesu.

Tajemnice Lasu

Tajemnice Lasy wykład Patrycji Nastały - leśniczej Leśnictwa Stara Dąbrowa z 12.06.23 r.

Las lub biocenoza leśna według definicji prof. J.J. Karpińskiego to dynamiczny twór przyrody, w którym są zespolone w niepodzielną całość układem zależności, powiązań i wzajemnych wpływów: określona roślinność z przeważającym udziałem form drzewiastych, związanych z nim zwierzętami oraz wykorzystywane przez rośliny i zwierzęta podłoże geologiczne, gleba, woda i klimat. Zdefiniowanie lasu nie jest łatwym zadaniem, bowiem w obrębie swego rozległego zasięgu występuje on pod wieloma różnorodnymi postaciami i formami. Las inaczej więc definiuje fitogeograf, biolog, krajoznawca czy też zoolog. Las należy niewątpliwie do kompleksu bioekologicznego swoistego pod względem fizjonomicznym, strukturalnym, środowiskowym i geograficznym, jak również pod względem historycznym.

Wykład Michała Tramera

05 czerwca na naszym uniwersytecie wykład pt "Teatr Lalki-Teatr Formy" wygłosił Michał Tramer - dyrektora Teatru Lalki Tęcza w Słupsku. W Polsce teatr lalek traktowany jest niemal wyłącznie jako teatr dla dzieci. A przecież jest to teatr formy, który wiele może mieć do zaproponowania widzom dorosłym - odrębną poetyką i konwencją. I coraz częściej o tym przy szczególnych okazjach przypomina, w tym również słupski Teatr Lalki Tęcza Ależ skąd! Potoczne rozumienie słowa ‘lalka’ jako ’zabawka’ w teatrze lalek jest wielkim nieporozumieniem. Lalki teatralne nie są zabawkami! Lalka jest dla aktora takim samym środkiem wyrazu, jak jego ciało. Aktor dramatyczny ma do dyspozycji jedne środki wyrazu, aktor pantomimy inne, a jeszcze inne lalkarz. Oczywiście animacja lalki jest dla aktora nieporównywalnie trudniejsza niż praca z własnym ciałem. Ale aktor to aktor.
Teatr  nie dzieli się na lalkowy i nielalkowy, tylko na dobry albo zły.

Dr Anna Skotnicka - Nie damy pogrześć mowy

W poniedziałek 29.05.br podczas cotygodniowych spotkań wykład pt. "Nie damy pogrześć mowy" wygłosiła dr Anna Skotnicka. Tytuł z "Roty" Marii Konopnickiej jest wielce mówiący.  Poetka wówczas wyraziła sprzeciw wobec germanizacji. Dziś choć z germanizacją nie mamy absolutnie do czynienia, to cytat z wiersza poetki jest jak najbardziej aktualny. Coraz częściej bowiem spotykamy w naszym języku anglicyzmy, szczególnie w mediach oraz w Internecie. Pojawiają najprzeróżniejsze newsy, spoty, posty, screen, screeshoty, rend, influencerka, vintage, lycra, bikini, sneakersy, lifestyle, top, eyeliner, second-hand, peeling, make-up, jeansy. URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE: komputer, skaner, ksero, SPAM, WI-FI, router, stream.

Czytaj więcej...

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates